Այսօր՝ 2021-11-30 | RSS | FACEBOOK

2021-07-08 10:08:06 2021-07-01 08:06:30 2017-10-20 12:23:59 2021-06-21 09:15:55 2019-01-16 10:09:19 2017-09-02 12:20:34 2021-07-09 08:20:34 2019-11-19 09:27:18 2021-07-09 09:25:21 2019-11-21 09:15:52 2021-07-09 08:55:31 2021-07-08 08:41:56

Թերկոմպլեկտավորված դպրոցում ուսուցիչը կստանա բավարար աշխատավարձ

 

Թերկոմպլեկտավորված հանրակրթական դպրոցների բավարար ֆինանսավորման և ուսուցիչների վարձատրության հստակ քաղաքականության իրականացումն ապահովելու համար կառավարության այսօրվա որոշմամբ փոփոխություն կատարվեց Հանրակրթական դպրոցների ֆինանսավորման գործող բանաձևում՝ նախատեսելով նոր փոփոխական՝ դասարանների թիվը:

Այս մոտեցումը թույլ կտա.

  1. այն դեպքերում, երբ ստիպված պետք է պահել փոքր թերկոմպլեկտավորված դպրոց, հատկացնել բավարար գումարը՝ հոգալու դպրոցի նվազագույն ծախսերը, ներառյալ՝ ուսուցիչների աշխատավարձը,
  2. վերացնել մարզի կտրվածքով միջոցների վերաբաշխման անհրաժեշտությունը,
  3. պետական մակարդակով սահմանել ուսուցչի նվազագույն աշխատավարձի չափը:

* Թերկոմպլեկտավորված համարվում են դասարանում սովորողների առավելագույն թվի կեսից պակաս, մինչև նորմատիվային թվով դասարաններ ունեցող դպրոցները: Առանձին գործող ավագ դպրոցների համար որպես դասարանների նորմատիվային թիվ վերցված է 9-ը՝ նկատի ունենալով, որ այդ դպրոցներում ենթադրվում է 3 հոսքերի առկայություն: